Vale 2016

LOKACIJA: Vale 2016

DATUM RAZISKAV: 1. 3. 2016 – 7. 4. 2016

VRSTA RAZISKAVE: arheološka izkopavanja

Ob arheoloških raziskavah v Valah smo odkrili ostanke rimske ceste in ob njej zidano grobno parcelo s 17 grobovi znotraj nje. Grobna parcela je široka 7,5 m. V notranjosti sta bili poleg predelnih sten odkriti tudi dve hodni površini. Grobno parcelo so za pokope uporabljali od začetka 1. do druge polovice 2. stoletja. Vsi grobovi znotraj parcele so bili žgani, nekateri pa so imeli grobno konstrukcijo iz kamnov ali opek. Odkrita rimska cesta je verjetno del javne ceste Via Flavia, ki je Tergeste preko Istre povezovala z Dalmacijo.