Radvanje 2010

LOKACIJA: Radvanje 2010

DATUM RAZISKAV: 29. 3. 2010 – 9. 7. 2010

VRSTA RAZISKAVE: arheološka izkopavanja

Med zaščitnimi arheološkimi izkopavanji so bili odkriti sledovi poselitve iz časa eneolitika, bronaste dobe in mlajše železne dobe. Največ ostankov je iz časa eneolitika (bakrene dobe), torej iz časa med 4000 in 2300 pr. n. št. Naselbina je bila postavljena ob potoku, v daljšem časovnem obdobju pa se je raztezala na površini 80000 m2. Zanimivo je tudi veliko število kamnitega orodja in njegovih polizdelkov.