Murska Sobota 2016

LOKACIJA: Murska Sobota 2016

DATUM RAZISKAV: 25. 7. 2016 – 14. 11. 2016

VRSTA RAZISKAVE: arheološka izkopavanja

Med arheološkimi izkopavanji na območju gradnje južne obvoznice pri Murski Soboti smo odkrili ostaline, ki segajo od mlajše železne dobe do novega veka. Najstarejši ostanek je naselbinska jama iz mlajše železne dobe. Sledi jih rimskodobno gomilno grobišče, od katerega je bilo ohranjenih 43 gomil in 18 grobov. Odkrita je bila tudi ena jama iz časa zgodnjega srednjega veka.