Koper 2009

LOKACIJA: Koper Muzejski trg 2009

DATUM RAZISKAV: 17. 1. 2009 – 29. 7. 2009

VRSTA RAZISKAVE: arheološka izkopavanja

Arheološka izkopavanja na Muzejskem trgu v Kopru so pokazala človeško prisotnost na tem območju od pozne antike do danes. Iz pozne antike so ohranjeni predvsem naselbinski sledovi, odkriti pa so tudi grobovi iz tega časa. Čas poznega srednjega veka opredeljuje dominikanski samostanski kompleks, ki je obsegal dvorišče s križnim hodnikom in vodnjakom, pripadajočo cerkev in bivanjske prostore. V 19. stoletju so samostan preuredili v zapor. Monumentalna, kot trdnjava zasnovana obzidana gradnja, je imela notranje dvorišče, v katerega je bila vkopana cisterna, ki je zagotavljala pitno vodo za potrebe zapora. Po opustitvi in porušitvi zapora so na tem prostoru zgradili osnovno šolo.