Krško 2013

LOKACIJA: Krško CKŽ 2013

DATUM RAZISKAV: 4. 7. 2013 – 3. 7. 2014

VRSTA RAZISKAVE: georadarske raziskave, arheološke raziskave ob gradnji, arheološka izkopavanja

Med arheološkimi raziskavami v centru Krškega smo odkrili srednjeveške poselitvene strukture (jame, jame za kole in jarke), ki so potrdile domneve, da je Krško obstajalo že v 12. stoletju. Nad srednjeveško naselbino se je ohranila tudi stara makadamska cesta in del pločnika iz 1. polovice 20. stoletja.