Hajdina 2017

LOKACIJA: Hajdina 2017

DATUM RAZISKAV: 9. 6. 2017 – 7. 7. 2017

VRSTA RAZISKAVE: arheološka izkopavanja

Pri arheoloških izkopavanjih v Zgornji Hajdini smo odkrili več kot 100 rimskodobnih žganih grobov, ki so datirani v čas 1. in 2. stoletja. Grobovi so del poetovionskega grobišča, ki se je nahajalo ob cesti od Ptuja (Poetovione) proti Celju (Celeii). Pokojnike se verjetno žgali v jamah v bližini pokopov. V grobove so poleg žare dajali še posode (vrče, skledice, krožnike, ipd.), stekleničke za olja (balzamarije) in solze (lakrimarije) ter osebne predmete (ogledala, fibule, igle).